Företags Presentation
 

 

KeSToN AB bildades 1999 för att marknadsföra miljösäkra produkter för jordbruket och näringslivet.

VD, Tommy Nilsson, delägare.
Lantmästare/Ingenjör med lång erfarenhet inom lantbrukssektorn.

Kerstin Söderberg, delägare.
Administration och ekonomi