Hjultvättningssystem
KeSToN AB är agent för MobyDick´s miljösystem för hjultvättning med produkter för alla typer av fordon och nedsmutsning. Vi använder inte högtryck, som kan skada känsliga sensorer.


Företagspresentation
Frutiger Group

Det finns mer än 4000 anläggningar i drift.

Referenser i Sverige

Se video med MobyDick i drift

För mer information besök MobyDicks hemsida www.mobydick.com

Tvättningssystem för:
Grävmaskiner med larvfötter

Entreprenadmaskiner med stora hjul

Extra tillbehör

Ladda ner broschyrer:
MobyDick produktöversikt

Vattenkanon mot damm
MobyDick ConLine
MobyDick Tailor Made

NYHET!
MobyDick One
Kundanpassad tvättstation med olika längd och bredd för varierande fordon och nedsmutsning.
Produktkatalog MD One

NYHET!
MobyDick Dragon
Lämplig för bygg- arbetsplatser, gruvor, återvinningsstationer m.fl. Arbetplatser med lättare nedsmutsning.
Broschyr MD Dragon

MobyDick Junior
Lämplig för små arbetsplatser och fyllnadsjobb. Tar även nedsmutsning mellan parhjulen.
Broschyr MD Junior

MobyDick Duo
Med kapacitet att tvätta två axlar samtidigt vilket minskar den totala rengöringstiden per fordon.

 

MobyDick Quick
400/667/939
Den optimala lösningen för grustäkter, stenbrott, byggarbetsplatser, återvinningsstationer eller industrier med lättare nedsmutsning. Drive-through plattform i tre storlekar.

 

MobyDick Mobile
Den mobila stationen för tillfälliga saneringsjobb.

Extra tillbehör

Kontakta oss för mer information och visning av referensanläggningar,
som finns i både Göteborgs- och Stockholmsområdet.