Referenser hjultvättningssystem

Ragn-Sells (klicka) kretsloppsanläggning Högbytorp i Upplands Bro.

Västlänken (klicka) - Den 8 km långa järnvägen under Göteborg projekteras av NCC/Trafikverket och AGN Haga AB. Samtliga arbetsfordon tvättas av Moby Dick hjultvättar på 10 utfarter. Allt för miljön och rena gator i Göterborg.

Kontakta oss för mer information!