Hjultvättningssystem

Extra tillbehör

Extra pumpar
Mega tvättsystem
Variabel sidobesprutning
Manuell tvättstation
Återvinningstank
Dosering av flockningsmedel
Oljeseparator
MobyDos container
Säkerhetspaket
Vinterpaket
Trafikkontrollsystem
Fuktning av last
Eftertvättsystem för utkörsel

Kontakta oss för mer information och visning av referensanläggning.