Värmecentraler Vatten


Pannrummen tillverkas efter kundens önskemål och finns i effekter från 32 kW och upptill 700 kW. Anläggningen kan levereras för eldning av träflis, träpellets, sågspån, spannmål m.m. Skorsten levereras efter kundens önskemål i olika höjder, diameter och utförande.

Fördelen med detta system är:
- enkel och snabb installation,
- lätt att flytta vid eventuella ändrade förhållanden
- ett bestående andrahandsvärde

En fristående brandcell sänker ofta försäkringspremier. Detta pannrum tillverkas i Grästorp av kvalitetsprodukter som Svensktillverkad brännare från Sonnys Maskiner och Tulimax panna från HT Enerco.